loading

Výuková videa

Moje první nakládka

Možnosti nastavení při plánování nakládky

Přidání položek do nakládky

Plánování do více nákladových prostor

Importování položek nakládky z Excelu

Ovládání 3D plánu nakládky

Manuální úprava nákladového plánu

Správa uživatelů a licencí

Objednání licencí a tiketů

Určení pořadí nakládky Prioritními skupinami

Pokročilé nastavení prioritních skupin