loading

Správa uživatelů a licencí

Pro správu uživatelů používáme záložku Uživatelé. Po jejím zobrazení uvidíte seznam všech vytvořených uživatelů pod vaším uživatelským účtem.

Pro přidání nového uživatele stiskněte tlačítko Vytvořit nového uživatele. Ve formuláři vyplňte jméno, příjmení a e-mail. Shodnou e-mailovou adresu nelze použít pro více různých uživatelů.

Velmi důležitým nastavením je přiřazení Typu uživatele. Můžeme zvolit roli Uživatel, která umožňuje pouze přístup do aplikace EasyCargo, k nakládkám a tiskovým reportům.
Druhou variantou je role Administrátor, která umožňuje přístup do všech sekcí systému. Počet administrátorů není omezen.

Vytvoření uživatele potvrdíme stisknutím Uložit. Aplikace nám oznámí úspěšné provedení požadavku a odešle na uvedenou e-mailovou adresu informační zprávu s přihlašovacími údaji. Pokud uživatel zprávu ve své schránce nenajde, požádejte ho, aby zkontroloval složku Spamu.

Jako administrátor můžete u ostatních uživatelů provádět změny, zasílat nové heslo v případě jeho zapomenutí nebo uživatele zcela odstranit. Administrátor dále přiřazuje jednotlivým uživatelům licence nutné pro práci v EasyCargu.

Jednu licenci může využívat i více uživatelů. Není však možné, aby ji používali současně. Pokud jste již vyčerpali dostupné licence a přesto ji potřebujete přiřadit novému uživateli, můžete si ji dokoupit pod záložkou Licence nebo ji některému z uživatelů odebrat. Ve sloupci Bez licence stiskněte Aktivovat na příslušném řádku. Tím se licence uvolní a je možné ji ve vedlejším sloupci přiřadit jinému uživateli.V případě, že nepřidělíte všechny své licence uživatelům, zůstávají vám jako tzv. volné licence. Pokud se uživatel přihlásí do systému a nemá přiřazenou licenci, systém mu ji automaticky přiřadí z volných licencí firmy. Pokud nemáte volné licence, ale jsou k dispozici tikety, je uživateli nabídnuto, aby si aktivoval jednodenní tiket.

Každý z uživatelů má možnost změnit své osobní nastavení v Profilu uživatele.
Zde je možné změnit jméno, příjmení a heslo. Automaticky vygenerované heslo je vhodné změnit podle uvedených požadavků. Zvolit lze i jazyk aplikace a měrné jednotky.
Uživatelský e-mail může změnit pouze administrátor.

V pravém horním rohu se zobrazuje platnost aktuální licence. Provedené změny potvrďte tlačítkem Uložit.