loading

Plánování do více nákladových prostor

V některých případech se všechny položky nevejdou do jednoho nákladového prostoru. To můžete vidět v informačním panelu tady nahoře. Toto je celkový objem nákladového prostoru, který máte k dispozici. A toto je celkový objem všech položek v zadání nakládky.

Klikněte na tlačítko Naložit abyste viděli kolik položek se do nákladového prostoru vejde.
Ve výsledném přehledu vidíte kolik položek bylo právě naloženo. V tomto případě je to 66 ze sta. Položky typu E byly naloženy. Ostatní se nevešly.

Pro pokračování k dalšímu nákladovému prostoru nejdřív vytvořte tiskovou sestavu pro tento naložený kontejner. Než tiskovou sestavu vygenerujete, označte „odebrat naložené položky ze zadání“. Tiskovou sestavu nyní neotvírejte, ale klikněte opět na Naložit a pokračujte ve výpočtu.

Vidíte že nyní byly naloženy další položky. Ale stále ještě se nevešly všechny. Vytvořte další report a nechte pole označené. Opět klikněte na Naložit a naplňte další kontejner. Stále ještě zbývají položky do dalšího kontejneru.

Můžete vybrat menší kontejner nebo přidat další položky. Srovnání celkového objemu položek s objemem kontejneru Vám napoví, kolik dalších položek se do tohoto nákladového prostoru vejde. A nakonec otevřete tiskové sestavy. První, druhou, třetí a čtvrtou.

Teď už víte, jak plánovat nakládku do více nákladových prostor.