loading

Moje první nakládka

Nejdříve vybereme jednotky míry a hmotnosti, přidáme položky nakládky, zadáme popis, rozměry, celkovou hmotnost a počet všech položek.

Aktivujeme omezení, jako například nestohovatelnost. Položky můžeme také importovat z Excelu.

Vybereme nákladový prostor nebo můžeme přidat další z katalogu. Zkontrolujeme nastavení nakládky a nakonec spustíme výpočet. Výsledkem je jasný přehled o rozmístění všech položek. Také můžeme nahlédnout přímo do plánu nakládky.

Plán naložení můžete sdílet webovým odkazem nebo vytisknout.