loading

Pokročilé nastavení prioritních skupin

V předešlém videu jste se dozvěděli, jak určovat pořadí nakládky pomocí prioritních skupin. Již víte, jak skupiny vytvořit a naplnit je požadovanými položkami.

Nyní vám ukážeme další nastavení, kterých lze využít při práci s těmito skupinami.
Tyto funkce najdete v záložce na panelu nastavení nakládky. Základním nastavením je Respektovat rozdělení do skupin podle pořadí. V takovém případě bude nakládka naplánována v pořadí tak, jak jste si vytvořili prioritní skupiny v panelu zadání nakládky. Toto nastavení povolí stohovat položky z další skupiny na již naložené položky.

Kliknutím na konkrétní skupinu v legendě se aktivuje přehledné zabarvení skupin a je tak možné si je snadno zkontrolovat. Někdy může dojít k tomu, že bedna bude moc daleko na předcházející skupině. V tom případě doporučujeme použít některé z následujících nastavení.

Pokud si přejete, aby se skupiny vzájemně nepřekrývaly, použijte příkaz Neumisťovat položky z jedné skupiny na druhou, případně Rozdělit skupiny virtuální přepážkou.

První varianta zamezí tomu, aby se skupiny stohovaly. Můžete tak např. oddělit od sebe položky, které je možné stohovat, ale není vhodné umisťovat na ně jiné položky například z důvodu jejich hmotnosti.

Druhá funkce navíc rozdělí kontejner na oddělené sekce, z nichž každá obsahuje jednu prioritní skupinu. Je tak možno náklad i fyzicky oddělit přímo v kontejneru vzpěrami.

Obě tato nastavení mírně zmenší použitelnou ložnou plochu, stejně jako např. nastavení “nestohovat”.

Poslední funkce je Ignorovat rozdělení do skupin. Výpočet tak proběhne bez jakýchkoli omezení skupinami, aniž byste museli položky přesouvat ze skupin nebo znovu vytvářet celou nakládku. Pokud ani tato pokročilá nastavení skupin vám nepomohou zorganizovat náklad podle vašich potřeb, můžete použít manuální úpravu nakládky a položky umístit přesně jak potřebujete.