loading

Přiřazování licencí uživatelům

Pokud se uživatel přihlásí do aplikace a nemá přiřazenou licenci, systém mu ji v případě, že
má společnost volnou licenci, automaticky přiřadí. Pokud nemáte žádnou volnou aktivní
licenci, ale máte tikety, systém se uživatele zeptá, zda chce tento jednodenní tiket
aktivovat.

Někdy se může stát, že se licence nepřiřadí správně - v tom případě doporučujeme obnovit
stránku nebo se zkusit odhlásit a znovu přihlásit. Pokud nic z výše uvedeného nepomůže,
klikněte na záložku Uživatelé a přiřaďte licenci konkrétnímu uživateli (nebo sobě)
následovně:

➢ Na záložce Uživatelé ve sloupci Licence můžete snadno zjistit, komu je licence
přiřazena (označeno modrým políčkem):

➢ Pokud jsou k dispozici nepřiřazené licence, budete mít možnost zaškrtnout políčko
v příslušném řádku a přiřadit tak licenci konkrétnímu uživateli.

➢ Není-li tomu tak, můžete buď přiobjednat další licence, nebo odebrat již přiřazenou
licenci jinému uživateli - to uděláte odšktnutím příslušného modrého políčka. Tím
uvolníte licenci, která může být poté přiřazena jinému uživateli podle potřeby.

Detailní informace o správě uživatelů a licencí najdete v našem videonávodu.