loading

Jak změnit pořadí nakládky pomocí Prioritních skupin

Prioritní skupiny byly původně vytvořeny pro správu odlišných vykládek na trase nákladního
automobilu či přívěsu. Mohou však být užitečné i v případě, kdy chcete z jakéhokoliv jiného
důvodu změnit pořadí nakládky. Ve výchozím nastavení je pořadí nakládky definováno
velikostí položek: největší položky jsou nakládány jako první. Toto nastavení umožňuje
nejefektivnější využití nákladového prostoru - v některých případech to ale nemusí být
žádoucí. Jednou z možností, jak toto nastavení změnit, je použití Prioritních skupin.

(Prioritní) Skupiny vám umožní určit, v jakém pořadí budou položky naloženy. Položky
v první Skupině budou naloženy jako první, následovat budou položky z druhé Skupiny,
poté ze třetí a tak dále. Plán nakládky proto můžete ovlivnit například podle pořadí, ve
kterém kamion navštíví cílové destinace.

Více Skupin přidáte stisknutím tlačítka + :

Takto vypadá použití Skupin v plánu nakládky:

Jak můžete vidět na obrázcích výše, existují dvě palety barev - jedna na úrovni položek
a druhá s pastelovými barvami na úrovni Skupin. Jejich zobrazení závisí na tom, zda
v panelu zadání nakládky kliknete na položku (znázorní se jednotlivé položky) nebo na
Skupinu (znázorní se jednotlivé Skupiny).

Položky můžete mezi skupinami přesouvat:

Ve spodní části obrazovky naleznete další nastavení týkající se Skupin:
můžete respektovat / ignorovat rozdělení do skupin, zakázat stohování položek z jedné
skupiny na položky z ostatních skupin nebo dokonce rozdělit skupiny virtuální přepážkou:

Podrobné pokyny k používání Skupin naleznete také v tomto videonávodu. Pokročilá nastavení jsou vysvětlena v tomto videu.

Vezměte prosím na vědomí, že EasyCargo primárně stohuje předměty do výšky, aby
využilo co nejmenší podlahovou plochu nákladního prostoru. Chcete-li tomu zabránit,
můžete buď nastavit položky jako nestohovatelné (nastavení na úrovni položky), upravit plán
nakládky ručně nebo rozdělit položky do skupin a zakázat stohování těchto skupin.