loading

Přidávání uživatelů

Nové uživatele můžete vytvořit na záložce Uživatelé. Když přidáváte nového uživatele,
můžete mu přiřadit roli Administrátor nebo Uživatel.

Uživatelé s rolí Administrátor mohou přiřazovat licence nebo spravovat ostatní uživatele.
Počet Administrátorů není omezen. Uživatelé s touto rolí mají přístup také k záložkám
Uživatelé, Licence a Nákladové prostory
, kdežto uživatelé s rolí Uživatel tyto záložky
nevidí. Uživatel s rolí Uživatel má přístup pouze do záložek EasyCargo a Nakládky
a sestavy
. Mohou tedy vytvářet nakládky a mají přístup k uloženým nakládkám, ale nemají
možnost spravovat nákladové prostory, uživatele ani licence.

Pokud chcete vytvořit nového uživatele, klikněte na záložku Uživatelé a poté na tlačítko
Vytvořit nového uživatele. Zadejte jeho jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Jakmile
kliknete na tlačítko Uložit, novému uživateli bude obratem e-mailem zasláno heslo. O zaslání
nového hesla můžete kdykoliv požádat kliknutím na Zaslat nové heslo v příslušném řádku.

Někdy se může stát, že e-mail s přihlašovacími údaji skončí ve složce SPAM. Pokud
přihlašovací údaje neobdržíte, zkontrolujte prosím i tuto složku.

Automaticky vytvořené heslo důrazně doporučujeme změnit. To provedete ve svém
uživatelském profilu po kliknutí na své jméno v pravém horním rohu obrazovky.

Každý uživatel si může změnit své údaje po kliknutí na své jméno v pravém horním rohu
obrazovky. Pouze uživatel s rolí Administrátora může měnit i e-mailové adresy.
Administrátor také může smazat ostatní Uživatele nebo Administrátory.

Pro práci s EasyCargem je zapotřebí mít přiřazenou licenci. Tu mohou uživatelé mezi sebou
i sdílet, avšak nikdy s ní nemohou pracovat zároveň. Licence musí být pokaždé přeřazena
druhému uživateli na záložce Uživatelé. Pro to, aby mohli dva uživatelé pracovat zároveň, je
nutné mít dvě licence.