loading

Databáze položek nakládky

Pod záložkou Položky k nakládce můžete snadno přidávat, importovat a udržovatspravovat databázi položek:

Do plánu nakládky lze tyto položky jednoduše přidat zadáním části jména položky v editoru
názvu položky. Všechny vlastnosti položky budou z databáze automaticky předvyplněny:

API k databázi položek k nakládce je již také k dispozici.