loading

Ruční úpravy automaticky vypočítaného plánu nakládky

Někdy je třeba vzít v úvahu konkrétní aspekty. Existují funkce, které vám pomohou upravit
automaticky vypočítaný plán nakládky podle vašich potřeb. Mezi tyto možnosti patří buď
Prioritní skupiny (viz následující kapitola), nebo ruční (manuální) úprava výsledného plánu:

❖ chcete-li položku přesunout, klikněte na ni levým tlačítkem myši
❖ přejetím myši po zeleně zvýrazněné oblasti můžete vybrat, kam bude položka
umístěna
❖ kliknutím na vybranou zelenou oblast umístíte položku na nové místo
❖ mějte prosím na paměti, že položku lze umístit i na nestohovatelné položky, jelikož
při ruční úpravě plánu nejsou brána v potaz žádná omezení
❖ při přesouvání se položka automaticky přichytí k nejbližší položce
❖ kolečkem myši můžete přiblížit plán a zmenšit tak vzdálenost přichycení položky
❖ chcete-li položku otočit, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a kliknutím na
odpovídající šipku ji otočíte požadovaným směrem
❖ pokud je rámeček položky červený, znamená to, že je v neplatné poloze a nelze ji
na dané místo umístit
❖ opětovným kliknutím pravým tlačítkem myši se přepnete zpět do režimu přesunu
a můžete tak upravit umístění položky
❖ položku (pouze jednu nebo všechny) můžete z plánu nakládky odebrat pomocí dvou
ikon se šipkou umístěných v pravém dolním rohu nebo stisknutím klávesy Delete na
vaší klávesnici:

❖ stisknutím černé šipky v seznamu položek nakládky můžete do plánu přidat více
položek:

Stisknutím tlačítka + vedle zeleného puntíku můžete zvýšit počet položek nad rámec původně vložených:

(pro zobrazení této možnost je třeba mít náhled výsledného seznamu naložených položek sbalený)

Více instrukcí naleznete v našem videu.