loading

Rozložení hmotnosti

Na panelu po pravé straně obrazovky můžete měnit úhly pohledu a zjistit informace o rozložení hmotnosti plánu nakládky (pro zobrazení této možnosti je třeba mít seznam nákladových prostor v panelu na pravé straně sbalený):

Pomocí tlačítek ve spodní části obrazovky můžete měnit nastavení týkající se respektování
/ ignorování hmotnostních limitů:

Anebo přesunout náklad do těžiště:

Poslední tlačítko souvisí s Prioritními skupinami - viz kapitolu Jak změnit pořadí nakládky pomocí Prioritních skupin.

První tlačítko - Velikost nákladového prostoru - vám dává možnost upravit využitelnou velikost nákladového prostoru pro každou nakládku. Tato velikost může být menší nebo větší než původní, což umožňuje vytvářet převisy. V tomto článku se dozvíte, jak to funguje.

V infopanelu nákladového prostoru v pravé horní části obrazovky najdete informace
o využití nákladového prostoru. První řádek zobrazuje data o prázdném nákladovém
prostoru, druhý řádek odpovídá samotnému nákladu a ve třetím najdete informace o tom,
kolik místa naložené položky celkem zabírají. Naleznete zde volné metry a také údaje
o posunutí v délce / doprava v případě, že byl náklad přesunut do těžiště.

Pokud umístíte kurzor myši na ikonu s naloženým nákladovým prostorem (ta spodní),
zobrazí se procento využitého nákladového prostoru:

Hmotnostní limit pro daný nákladový prostor i pro jeho nápravy lze změnit na záložce
Nákladové prostory, kde můžete buďto vybírat z katalogu již přednastavených prostor,
upravovat předdefinované prostory nebo si vytvořit zcela nové dle vašich požadavků:

Mějte prosím na paměti, že upravovat nákladové prostory může jen uživatel s rolí
Administrátor; pro ostatní (s rolí Uživatel) není tato sekce k dispozici.