loading

Uložení nakládky

Nad seznamem položek k naložení se nachází panel pro zadání názvu nakládky - kliknutím
na tento panel můžete název nakládky upravovat. Kliknutím na tři horizontální pruhy hned
vedle názvu nakládky rozbalíte menu týkající se nakládky. V něm můžete například uložit
nakládku, otevřít další nebo začít novou nakládku.

Při aktivním používání ukládá aplikace všechna vstupní data a aktuální plán nakládky na
server každé dvě minuty zcela automaticky. Takto uložené nakládky naleznete na liště
Nakládky a sestavy kliknutím na tlačítko Zobrazit automatická uložení. EasyCargo si
pamatuje posledních 10 automaticky uložených nakládek. Automaticky uložené nakládky
jsou k dispozici pouze vám, kdežto Uložené nakládky jsou přístupné i pro ostatní
Administrátory pod vaším uživatelským účtem.

Pomocí menu na úvodní obrazovce můžete také uložit nakládku jako výchozí. Taková
nakládka se automaticky při každém spuštění aplikace načte jako šablona pro novou
nakládku. Výchozí nakládku lze jednoduše obnovit vytvořením nové nakládky a jejím
uložením jako výchozí.

Všechny uložené nakládky najdete na záložce Nakládky a sestavy. Počet uložených
nakládek není limitován. Mějte prosím na paměti, že každá nakládka může mít maximálně
999 uložených verzí, proto doporučujeme mít pro každou novou nakládku i nový název.

Kromě vytvoření veřejného odkazu ke sdílení nakládky a tiskového reportu můžete
nakládku také exportovat do excelu, což vám umožní další práci s daty:

Exportovaná data mohou být znovu použita pro import - viz kapitolu Import z excelu.

Chcete-li vytvořit zcela novou nakládku, přejděte na záložku EasyCargo a klikněte na ikonu
tří čar v levé horní části obrazovky - zde najdete tlačítko Nová nakládka:

Poznámka: při mazání nakládky je nutné rozlišovat mezi mazáním jednotlivých verzí (níže označeno zeleně) a mazáním všech verzí nakládky (označeno červeně)!