loading

Jak číst plán nakládky

EasyCargo umožňuje zobrazit 3D vizualizaci vašeho plánu nakládky.
Plán si můžete přiblížit, otáčet a podrobně prozkoumat.

➢ Chcete-li otočit plán, stiskněte a podržte levé tlačítko myši.
➢ Pro pohyb samotného nákladového prostoru stiskněte a podržte pravé tlačítko
myši.
➢ K přiblížení plánu slouží kolečko myši.
➢ Chcete-li najít položku v nákladovém plánu, klikněte na ni v panelu Seznam
výsledků.
➢ Pokud si chcete nakládku prohlížet ze standardních úhlů, můžete použít
přednastavené pohledy.

Toto video vám ukáže, jak to všechno funguje.

Panel Seznam výsledků vám zobrazí, které položky byly a které nebyly naloženy:

Pokud najedete myší na prostor vedle zeleného puntíku, zobrazí se vám možnost přidat další položky nad rámec původně vložených: