loading

Vkládání položek

K přidávání položek do nakládky slouží levý postranní panel. Slovem “položka” myslíme
krabici. Upozorňujeme, že EasyCargo umí pracovat pouze s kvádrovými obdélníkovými
tvary. Jiné tvary zatím nejsou podporovány.

Kliknutím na ikonu s bílou krabicí můžete přidat novou položku.

Vložte rozměry, množství (počet kusů) a hmotnost (jedné položky nebo celkovou):

Zde můžete také nastavit omezení: neklopit, nestohovat, neotáčet:

Tmavý pruh označuje spodní část položky. Pokud položku označíte jako neotočnou, strana označená jako délka bude umístěna podélně, strana označená jako šířka pak napříč nákladovým prostorem.

Barvu položky lze jednoduše změnit kliknutím na vertikální barevný sloupec (v tomto
případě na červený sloupec označený písmenem A). Vedle náhledu krabice se poté objeví
paleta barev:

Pokud si na položce v nakládce nepřejete mít popisek, můžete jej skrýt odškrtnutím políčka
umístěného vedle vizualizace položky. Na položce se poté bude zobrazovat pouze písmeno:

Pomocí zaškrtávacího políčka vedle popisku položky můžete vyjmout položku ze seznamu
položek k naložení (ale budete ji moci přidat do nakládky při manuálních úpravách plánu nakládky):

Další položku přidáte kliknutím na ikonu krabice:

Můžete také importovat položky z Excelu nebo přes API.