loading

Předpoklady

EasyCargo je online software, který vám pomůže naplánovat nakládku pomocí výpočtu
optimálního rozložení položek k nakládce v daném nákladovém prostoru. Stačí zadat
rozměry a případná omezení položek k naložení (například klopitelnost, stohovatelnost nebo
možnost otočit položku), na liště Nákladové prostory si vybrat nebo vytvořit svůj vlastní
nákladový prostor a EasyCargo vám navrhne řešení ve formě plánu nakládky. Tento plán si
poté můžete i s detaily vytisknout, exportovat do excelu nebo jej dokonce pomocí odkazu
sdílet se svými zákazníky, kolegy či prodejci. Pro stanovení pořadí nakládky, typicky pro
zásilky do různých destinací, slouží Prioritní skupiny. Skupiny lze také použít v případě, že potřebujete rozdělit položky, které by se neměly míchat dohromady - např. některé nebezpečné produkty. Pro usnadnění práce je možné
importovat položky z excelu nebo pomocí API, další možností je vytvoření databáze položek
přímo v aplikaci. EasyCargo je dostupné ve 13 jazycích. Jedná se o webovou aplikaci, je
dostupná online ve Vašem prohlížeči jako tzv. SaaS (Software as a Service).
Technické požadavky:

● OS Windows 7 nebo vyšší a webový prohlížeč Chrome, Firefox, Edge nebo
● OS Mac OS X nebo vyšší s webovým prohlížečem Chrome nebo Safari
● 2 GB RAM
● doporučujeme používat počítač starý maximálně 4 roky
● aktivní internetové připojení
● poznámka: v poslední verzi prohlížečů Chrome a Safari EasyCargo funguje bez nutnosti cokoliv instalovat. V prohlížeči Firefox může být nutné v uživatelském profilu ručně přepnout na WebGL (viz následující stránku), aby se zabránilo požadavku na instalaci již nepodporovaného Unity Web Player.