loading

Předpoklady

EasyCargo je online software, který vám pomůže naplánovat nakládku pomocí výpočtu optimálního rozložení položek k nakládce v daném nákladovém prostoru. Stačí zadat rozměry a případná omezení položek k naložení (například klopitelnost, stohovatelnost nebo možnost otočit položku), na liště Nákladové prostory si vybrat nebo vytvořit svůj vlastní nákladový prostor a EasyCargo vám navrhne řešení ve formě plánu nakládky. Tento plán si poté můžete i s detaily vytisknout, exportovat do excelu nebo jej dokonce sdílet se svými zákazníky, kolegy či prodejci pomocí odkazu nebo ve formě reportu krok za krokem. Pro stanovení pořadí nakládky, typicky pro zásilky do různých destinací, slouží Prioritní skupiny. Skupiny lze také použít v případě, že potřebujete rozdělit položky, které by se neměly míchat dohromady - např. některé nebezpečné produkty. Pro usnadnění práce je možné importovat položky z excelu nebo pomocí API, další možností je vytvoření databáze položek přímo v aplikaci. EasyCargo je dostupné ve 14 jazycích. Jedná se o webovou aplikaci, je dostupná online ve Vašem prohlížeči jako tzv. SaaS (Software as a Service).

Technické požadavky:
● OS Windows 7 nebo vyšší a webový prohlížeč Chrome, Firefox, Edge nebo
● OS Mac OS X nebo vyšší s webovým prohlížečem Chrome nebo Safari
● 2 GB RAM
● doporučujeme používat počítač starý maximálně 4 roky
● aktivní internetové připojení
● poznámka: v poslední verzi prohlížečů Chrome a Safari EasyCargo funguje bez nutnosti cokoliv instalovat. V prohlížeči Firefox může být nutné v uživatelském profilu ručně přepnout na WebGL (viz následující stránku), aby se zabránilo požadavku na instalaci již nepodporovaného Unity Web Player.