loading

7. Jak mohu ovlivnit výsledný plán nakládky?

Někdy existují specifické aspekty, které je třeba zohlednit. K tomuto účelu můžete použít buď prioritní skupiny, nebo manuální úpravu plánu nakládky.