loading

13. Může více uživatelů pracovat s jednou licencí?

Více uživatelů může sdílet jednu licenci, ale nemohou s aplikací pracovat současně. Pokaždé musí být licence znovu přiřazena jinému uživateli přímo v aplikaci na kartě Uživatelé. Pro dva uživatele pracující současně budete potřebovat dvě licence.

  • Pod záložkou Uživatelé ve sloupci Licence snadno uvidíte, komu je licence přiřazena (označeno modře):

  • Jsou-li k dispozici volné licence, budete mít možnost zakliknout zaškrtávací políčko na potřebném řádku a tím přiřadit licenci danému uživateli.

  • Pokud není žádná volná licence k dispozici, můžete buď přiobjednat více licencí, nebo odebrat licenci jinému uživateli zrušením zaškrtnutí políčka. Tím je uživateli licence odebrána a může být přiřazena jinému uživateli.