loading

6. Je možné si vytvořit databázi položek k nakládce přímo v aplikaci?

Ano, pod záložkou Položky k nakládce můžete snadno přidávat, importovat a spravovat databázi položek:

Tyto položky pak můžete jednoduše přidat zadáním části názvu položky v editoru a všechny vlastnosti se automaticky předvyplní z databáze:

API pro položky k nakládce je už také k dispozici (viz otázku Je možná integrace pomocí API?).