loading

Nakládání palet

Pod záložkou Nákladové prostory můžete nově najít palety - jsou tam k dispozici standardní typy palet (jako EPAL 1, 2, 3, 6, nebo US palety), které můžete přidat do oblíbených, upravit, nebo dokonce vytvořit úplně nové dle libosti. Při nakládání kontejneru nebo kamionu postupuje software odpředu dozadu a postupně tak zaplňuje nákladový prostor. Ovšem u palet tento postup nedává vždy smysl. Proto algoritmus postupuje ve vrstvách od spodku palety nahoru. Jakákoli další omezení jako stohovatelnost, klopitelnost nebo maximální nosnost palety jsou jsou při nakládání palet zohledněny.

Zatím je možné nakládat pouze jeden typ položky (tzn. položky o stejných rozměrech, hmotnosti a omezeních) a každá vrstva je na paletu nakládána stejným způsobem jako vrstvy předchozí. Chcete-li nakládat různé položky, můžete, ale pak EasyCargo počítá výsledný plán za použití standardního algoritmu, který nakládá položky od přední stěny dozadu.

Více se dozvíte v tomto článku.