loading

4. Mohu nakládat palety?

Ano, ty můžete také najít pod záložkou Nákladové prostory. Při nakládání palet postupuje algoritmus ve vrstvách od spodu palety nahoru. Zatím je možné nakládat pouze jeden typ položky (tzn. položky o stejných rozměrech, hmotnosti a omezeních) a každá vrstva je na paletu nakládána stejným způsobem jako vrstvy předchozí. Chcete-li nakládat různé položky, můžete, ale pak EasyCargo počítá výsledný plán za použití standardního algoritmu, který nakládá položky od přední stěny dozadu. Více o nakládání palet se dozvíte v tomto článku.